Het grootste talent van mensen is hun vermogen om liefdevolle relaties te vormen

Uit wereldwijd onderzoek in alle culturen staat contact met andere mensen op nummer 1, op de lijst van zingeving. Liefdevolle verbinding is dus levengevend en zingevend.

Dat is zeer waardevol omdat in de dagelijkse praktijk mensen ook de grootste littekens oplopen in contact met medemensen. Vaak door gebrek aan verbinding en het gemis aan empathie.

Empathie is een cruciale sociale vaardigheid en essentieel in ons contact met anderen.
Empathie vraagt om je in te leven in de ander en te begrijpen wat de ander ervaart en dan vervolgens ook nog bedenken hoe die persoon het liefst benaderd wil worden.

Talenten die je daar bij nodig hebt zijn sociale vaardigheden. Empathie is een complex proces en het vraagt flexibiliteit van je, om zo steeds opnieuw bij te dragen aan een liefdevolle relatie.
Stephen Covey stelt dat empathische communicatie een van de sleutels tot verbetering van inter-menselijke relaties is.

Empathie heeft het vermogen om verbroken relaties te herstellen.
Empathie kan onze vriendschappen verdiepen en helpen nieuwe relaties te creëren.
Empathie voorkomt eenzaamheid.
Empathie bevordert je creatieve denken en ziet nieuwe mogelijkheden.
Empathie kan menselijke banden creëren die het leven de moeite waard maken om te leven.
Empathie is een reis maken in het leven van een ander persoon en kijken welke invloed dat heeft op wie je bent en wie je wilt zijn. Je hoeft het niet eens te zijn met de overtuigingen en principes van de ander.
Empathie is een natuurtalent om ons te verplaatsen in andere mensen. We hebben we de kans om ons empathisch talent te laten opbloeien.

De meeste mensen zijn in staat hun empathische vermogen te vergroten en te blijven ontwikkelen en te leren van praktijkervaring, om zo anderen te begrijpen. We kunnen ook leren van hoog-empathische mensen met nieuwsgierigheid als opvallendste  eigenschap. Ook in gesprekken geven zij aandacht en zorg aan de ander en focussen zij op de belangen en het welzijn van de andere persoon.

Wat heb ik zoal geleerd over empathie?

  1. Verbinden doe ik om oogcontact te maken en interesse te tonen in de belevingswereld van de ander.
  2. Door verbeelding verplaats ik me in de gedachten van andere mensen, om zo hun gevoelens en standpunten te begrijpen.
  3. Ik schort eigen oordelen op en parkeer mijn meningen.
  4. Ik pas mijn communicatie en taalgebruik aan, aan wat er écht gezegd wordt. Ik herhaal letterlijk wat er gezegd wordt, waardoorde ander zich écht gehoord voelt.
  5. Raadgeven en oplossingen aandragen werken niet, want daarmee verlies ik het contact.
  6. Ik blijf gericht op het welzijn van de ander in moeilijkheden en ik  overdenk hoe ìk zou lijden als ik werkelijk jou was, in jouw omstandigheden en met jouw karakter.
  7. Ik geef erkenning aan de angst, pijn en stress van de ander.
  8. Ik beseffen me dat andere mensen andere smaken, behoeften, gevoelens, ervaringen en wereld-beelden hebben.
  9. Empathie heb ik nodig om conflicten te helpen oplossen.
  10. Luisteren kan al helend zijn door gewoon de ander zijn verhaal te laten vertellen.

Marshall Rosenberg is voor mij een voorbeeld van empathisch ontvangen, wat hij als volgt samenvat:

“Wat essentieel is, is ons vermogen om aanwezig te zijn bij wat werkelijk gaande is, bij de unieke gevoelens en behoeften die een persoon juist op dat moment ervaart”.

“Aanwezigheid” houdt in dat je je hoofd leegmaakt, met heel je wezen luistert naar de andere persoon en vooropgezette ideeën en oordelen over haar/hem laat varen. Je vereenzelvigen met de gevoelens van de andere persoon en zijn/haar behoeften begrijpen. Een goede vraag daarbij is wat de ander nodig heeft op dit moment.

Zie hiervoor het boek van Marshall Rosenberg over Geweldloze Communicatie en de filmpjes op You Tube.