Privacy- en cookieverklaring

 • Privacy- en cookieverklaring van Glorieuze Relaties

  Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Glorieuze Relaties aan. GR is gevestigd aan de Rijdersstraat 12-B, 1735 GD ’t Veld en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63250667.

  GR biedt liefdevolle, professionele zorg en begeleiding en maatwerk op het gebied van relatietherapie en mindfullness, persoonlijke- en relatiecaching, vanuit wetenschappelijke specialisaties, die bewezen effectief zijn. De vier deelterreinen die ik behandel zijn: sociaal, fysiek, psychisch en spiritueel welzijn.

  N.b.: de minimum-leeftijd van mijn cliënten is zestien jaar.

  Ik ben mij bewust van de rol en verantwoordelijkheid die ik heb volgens de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”. In deze verklaring leg ik aan u uit welke persoonlijke gegevens ik van u verzamel en wat ik met deze gegevens doe.

  De privacyverklaring verklaart, samen met de algemene voorwaarden, hoe ik met uw persoonlijke informatie omga. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u als betrokkene, en tevens om een gepaste overeenkomst met u op te kunnen stellen. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregeling voor gezondheidsgegevens. Ik ben hulpverlener voor de gezondheidszorg, waarbij de verwerking van gezondheidsgegevens noodzakelijk is voor de goede behandeling van u als betrokkene, binnen mijn beroepspraktijk. Vanwege de gevoelige aard van de gegevens wordt extra zorg besteed aan een zorgvuldige, veilige opslag en verwerking hiervan.

  Glorieuze Relaties behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 december 2018.

  Welke informatie verzamel ik van u?

  • Bij het invullen van het contactformulier op onze website wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. U kunt eventueel ook een bericht invullen.
  • Bij het aanvragen van een persoonlijk consult of kennismakingsgesprek wordt gevraagd om uw naam, mailadres en telefoonnummer.
  • Ik gebruik de gegevens op het contactformulier om u te mailen of te bellen om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek licht ik graag toe hoe mijn werkwijze en resultaats-verwachting is. Vervolgens stel ik in overleg met u een concept-begeleidingsovereenkomst met u op. Daarin staat omschreven  welk probleem(problemen) u ervaart, welke doelen er gesteld worden en welke aanpak gevolgd zal worden.
  • De persoonsgegevens, die u op het intake-formulier invult worden gebruikt om een begeleidingsovereenkomst te maken. Bij ondertekening verklaart u zich akkoord met het doelgerichte gebruik van uw persoonsgegevens.
  • De persoonsgegevens worden ook opgenomen in de administratie van Glorieuze Relaties.
  • Als therapeut en coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), waardoor er geen gegevens met derden gedeeld zullen worden.
  • Het on-line contactformulier en de website www.glorieuzerelaties.nl worden door Hostnet gehost.

  N.b.: het maken van (heimelijke) geluidsopnamen tijdens een sessie is niet toegestaan.

  N.b.: alle, door mij gemaakte schriftelijke aantekeningen zijn onderdeel van het cliëntendossier; doch, zijn niet ter inzage voor de cliënt.

  Wat doe ik met de persoonlijke informatie die ik heb verzameld?

  Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • om te kunnen reageren op uw aanmelding voor een kennismakingsgesprek over therapie, coaching of een persoonlijk consult
  • om een factuur te kunnen maken en voor onze administratie
  • ter verbetering van onze dienstverlening.

  Cookies

  Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dot door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij basis technische informatie zoals via welke website u op onze website bent terechtgekomen. Tevens gebruikt deze website cookies om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren.

  Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologieën.

  Verwijzingen naar andere websites

  Deze privacyverklaring geldt alleen voor de website van Glorieuze Relaties.

  Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Glorieuze Relaties. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Glorieuze Relaties is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.

  Doorgifte aan bewerkers en derden

  Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Glorieuze Relaties zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf hostnet.nl dat de hosting van onze website verzorgt, als ook de gegevensopslag op dropbox.com, en de facturering op EasyBooks. Onze Apple computers zijn onderling verbonden via iCloud. Elk van genoemde bedrijven draagt zorg voor beveiligde en betrouwbare gegevensverwerking.

  Beveiliging

  Wij begrijpen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en wij zullen uw persoonlijke informatie beschermen in lijn met onze normale procedures alsmede de wettelijke verplichtingen. Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Onze computers worden automatisch, ieder uur (incrementeel) geback-upt, met behulp van Time Machine (van Apple) en externe HDD’s.

  Continu maken wij gebruik van de meest-recente softwareversies (-patches) voor onze ICT-apparatuur, waardoor het risico op datalekken geminimaliseerd wordt.

  Bewaartermijn

  Uw persoonsgegevens worden gedurende 7 jaren bewaard, conform de vereisten van de Wet op de Rijksbelastingen. Na 7 jaar worden uw gegevens uit onze bestanden verwijderd.

  Uw privacyrechten

   U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de “Wet bescherming persoonsgegevens”. Als u de door u verstrekte gegevens wilt inzien en wijzigen kunt u een overzicht bij ons opvragen en vragen om deze te wijzigen of verwijderen door een e-mail te verzenden naar Info@glorieuzerelaties of door een brief te sturen naar:

  Glorieuze Relaties

  Rita van der Laag

  Rijdersstraat 12-B, 1735 GD ’t Veld

  M: 06 30 137 450, E: info@glorieuzerelaties.nl